Innlegg i kategorien Legeforeningen – info

Ekstrakontingent 2017

Ekstrakontingent 2017

Styret vil informere alle medlemmer om at det også for 2017 ble vedtatt ekstrakontingent på kr 250. Dette på grunn av et stort budsjettunderskudd . 

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder