Innlegg i kategorien Artikler

ESA Guideline – Management of S...

ESA Guideline – Management of Severe Perioperative bleeding

The ESA has released a guideline on Management of Severe Perioperative bleeding. The guideline has been published in the European Journal of Anaesthesiology (EJA) and is accessible at http://journals.lww.com/ejanaesthesiology/Fulltext/2013/06000/Management_of_severe_perioperative_bleeding_.2.aspx The ESA be delighted if you could translate it, adapt it and/or adopt it. Feel free to use it as your own making sure you cite your source. […]

NARA

Anafylaksipakken

Nettverk for alvorlige allergiske reaksjoner under anestesi Kontaktpersoner Skjema for blodprøvetaking (pdf) Skjema for kliniske opplysninger (pdf) Pasienter, som av anestesilegen oppleves å ha en sannsynlig allergisk reaksjon, registreres ved at det taes primære blodprøver som analyseres med tanke på sTryptase, total IgE, spesifikt IgE mot suksameton og lateks. Hovedtyngden av disse primære blodprøvene analyseres […]

English Information

English Information

Welcome to the Norwegian Society of Anaesthesiology! You have reached the web site for the Norwegian Society of Anaesthesiology. This society is the specialist medical society for anaesthetists, intensivists, emergency anaesthetists and pain anaesthetists in Norway. The society is part of the Norwegian Medical Association. The web site contains information about the society, and news and […]

Æresmedlemmer i NAF

Æresmedlemmer i NAF

Norsk anestesiologisk forening ved årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer som uttrykk for særlig påskjønnelse av verdifullt arbeide for faget eller foreningen. Ordningen ble foreslått av daværende leder i foreningen Reidar Hoff i 1981. De to første æresmedlemmene var Åsmund Lærdal og Ivar Lund, begge ble utnevnt i 1981. Deretter ble Bjørn Lind foreningens neste æresmedlem, utnevnt […]

Ny på NAFWeb

Ny på NAFWeb

Velkommen til NAFWeb, hjemmeside for Norsk anestesiologisk forening (NAF)! For at du skal kunne utnytte NAFWeb på best mulig måte, er det her satt opp noen punkter som kan være nyttige. Dersom du står fast på noe og mener at det burde vært forklart her, så gi meg beskjed via Kontakt oss-siden. Navigasjon på NAFWeb […]

Preoperative fasterutiner

Preoperative fasterutiner

Preoperative fasterutiner og aspirasjonsprofylakse Gjelder: Pasienter med planlagt eller forventet behov for generell eller regional anestesi eller intravenøs sedasjon. Mål: Forhindre aspirasjonspneumoni og samtidig unngå rigide, udokumenterte og lite pasientvennlige rutiner. 1. Elektive prosedyrer, voksne.Klare væsler kan drikkes inntil 2 timer før generell eller regional anestesi (vann, kaffe, brus, juice uten fruktkjøtt, preoperativ ernæringsdrikk).Inntak av […]

Informasjon til pasienter som skal få...

Informasjon til pasienter som skal få anestesi

For å gjennomføre din planlagt operasjon/undersøkelse er det nødvendig med generell anestesi (narkose) eller annen form for bedøvelse. Til enkelte inngrep kan man bruke lokal eller regional anestesi, til andre er det nødvendig med generell anestesi.Har man spesielle ønsker om type anestesi, kan dette diskuteres med anestesilege på forhånd. Valg av type anestesi er også […]

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder