Innlegg i kategorien Forskningsutvalget

Sammensetning av utvalget

Sammensetning av utvalget

Forskningsutvalget består av:

NAFs ærespris 2015

NAFs ærespris 2015

Nafs ærespris 2015 ble tildelt professor dr med Mads Gilbert, utdelingen ble foretatt på årsmøtet.

Generell informasjon om abstrakt til ...

Generell informasjon om abstrakt til høstmøtet

Høstmøtet er vår viktigste møteplass med fokus på vårt fag. De frie foredragene representerer her en naturlig nøkkelrolle da de både reflekterer forskningen som utøves av anestesiologer og fokuserer på faglige utfordringer og problemstillinger gjennom ulike kasuistikker. Vi oppfordrer assistentleger, overleger, forskere og ikke minst alle stipendiater til å sende inn abstrakt. Høstmøtearrangøren har satt […]

Tidligere prisvinnere

Tidligere prisvinnere

I 2004 ble det vedtatt å avvikle tidligere utdelte priser (Baxter- og Astra-prisene)  og i stedet opprette NAFs ærespris  (kriterier for NAFs ærespris). Kronologisk liste over de som har fått prisene : NAFs ærespris 2015 Mads Gilbert 2013 Hans Flaatten 2011 Kristian Lexow 2009 Jannicke Mellin-Olsen 2007 Sven Erik Gisvold 2005 Torben Wisborg og Guttorm Brattebø Otto Mollestads minneforelesning […]

Priser og stipendier

Priser og stipendier

Forskningsprisen Forskningsutvalget deler ut Forskningsprisen (NOK 30 000) til en forsker eller forskningsgruppe som har utmerket seg med publikasjoner av høy kvalitet. Prisvinneren bekjentgjøres i god tid før Høstmøtet og forplikter seg til å holde Otto Mollestads minneforelesning. Statutter for Forskningsprisen: Forskningsprisen er p.t. på NOK 30.000,- samt en plakett med prisens navn, årstall og […]