Dokumenter

Icon
Melding om alvorlig hendelse OUS
Icon
Meldeplikt til politiet ved unaturlig dødsfall OUS
Icon
Meldekriterier for avvik Sykehuset i Vestfold
Icon
Styringsdokument for avvik Sykehuset i Vestfold
Icon
Retningslinje ved alvorlige hendelser St Olavs hospital
Icon
Sentrale blokkader ved økt blødningsrisiko
Icon
Sedasjonsgrader
Icon
Preoperativ faste
Icon
ASA-klassifikasjon
Icon
Kliniske opplysninger

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder