Vedlegg til NAForum 26(2) 2013

NAForum 26(2) 2013 inneholder en artikkel skrevet av Gawecka og Brattebø.

I denne artikkelen er det noen linker som vedlegg – «Eksempler på prosedyrer», og disse vedleggene finner du her på NAFWeb:

OUS:

Icon
Veileder ved pasientulykker

Icon
Meldeplikt til politiet ved unaturlig dødsfall OUS
Icon
Melding om alvorlig hendelse OUS
Icon
Registrering av uønskede hendelser OUS

Sykehuset i Vestfold:

Icon
Styringsdokument for avvik Sykehuset i Vestfold

Icon
Meldekriterier for avvik Sykehuset i Vestfold
Icon
Tiltak ved uønskede hendelser Sykehuset i Vestfold

St Olavs hospital:

Icon
Retningslinje ved alvorlige hendelser St Olavs hospital

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder