Symposium på St Olavs hospital

Kateterseksjonen er 10 år, og arrangerer symposium 25. April 2018. Hold av datoen!

Kateterseksjonen ved Anestesiavdelingen, St Olavs Hospital feirer 10 års jubileum. I den forbindelse arrangerer vi et en-dags symposium 25. April 2018.  Hovedtemaet vil være kateterrelaterte infeksjoner og målgruppen er leger og sykepleiere. Det vil bli foredragsholdere fra Sverige og Danmark i tillegg til lokale foredragsholdere. Endelig program vil komme senere, men hold av datoen! Vel møtt i Trondheim.

På vegne av Kateterseksjonen, St Olavs Hospital

Per Åsheim