Styret i Naf

Her finner du liste med kontaktdetaljer for de som sitter i styret i Naf. Ønsker du å se på tidligere styremedlemmer, kan du finne det her.

Styret 2016-2017

Leder

Reidar Kvåle
Haukeland sykehus, Bergen
E-post: leder@nafweb.no

Nestleder

Oddvar Kvalsvik
Kirkenes sykehus
E-post: nestleder@nafweb.no
Kontakt for Akuttutvalget

Sekretær

Anniken Haavind
Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø
E-post: sekretar@nafweb.no
Kontakt for Intensivutvalget

Kasserer

Skule Mo
St Olavs Hospital, Trondheim
E-post: kasserer@nafweb.no
Kontakt for Utvalg for pasientsikkerhet og kvalitet

Høstmøtesekretær

Camilla Bråthen
Sykehuset Innlandet, Divisjon Elverum-Hamar
E-post: hostmote@nafweb.no
Kontakt for Forskningsutvalget

Medlemssekretær

Wenche Bakken Børke
Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet
E-post: medlem@nafweb.no
Kontakt for Anestesiutvalget

Styremedlem

Thomas Wilson
E-post: styremedlem@nafweb.no
Kontakt for Smerteutvalget

 

 

NAForum-redaktør

Anne Berit Guttormsen
Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
E-post: naforum@nafweb.no

 

NAFWeb-redaktør

Skule Mo
St Olavs Hospital HF, Trondheim
E-post: webmaster@nafweb.no

 

Årsmøteinformasjon

I forberedelse til valg på årsmøtet vil følgende Google-dokument være i bruk for styret: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Alk2Jdoul9lEdHlGSkNHRVlRTXRpYXRUUzNSa2NiN1E&hl=en

Der finner du informasjon om de enkelte kandidater og personer som sitter i de enkelte utvalgene.

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar