Etiske utfordringer knyttet til ernærng

Underernæring er et aktuelt problem i den norske velferdsstaten. Det er mange grunner til ufrivillig vekttap. Årsaken til vekttapet er avgjørende for valg av ernæringsbehandling. Underernæring kan føre til en for tidlig død. Samtidig kan det å ikke ta til seg væske og næring, være en naturlig del av en dødsprosess.

Når en person har ernæringsproblemer, er det ansvarlige behandlere som må vurdere i hvilken grad og i hvilken form ernæring skal igangsettes. Etiske og juridiske avveininger må alltid være en del av den medisinskfaglige tilnærmingen. Pasienten selv må så langt det er mulig være delaktig i valg og gjennomføring av behandlingen.

Dette etikkseminaret vil utfordre deg som fagperson til å reise relevante spørsmål. Spørsmål som det er viktig å ha tenkt igjennom når du selv og dine medarbeidere står overfor etiske utfordringer knyttet til ernæringsbehandling.

Seminar
Etiske utfordringer ved underernæring

Onsdag 6.desember 2006 kl.10.00-16.00

Sted:Sosial- og helsedirektoratet, Auditoriet

Universitetsgt. 2, Oslo

 

Arrangør: Sosial og Helsedirektoratet i Samarbeid med Norsk Selskap for Klinisk ernæring

 

10:00-10:30 Forekomst og konsekvens av underernæring Bakgrunn for arbeidet

Anne Berit Guttormsen Overlege dr. philos, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssjukehus

 

 

10:30-11:00 Etiske dilemmaer ved initiering og avslutning av ernæringsbehandling. Thomas Bøhmer Seksjonsoverlege, Aker Universitetssykehus

 

 

11:00-11:15        Pause

11:15-12:00        «Vil du ikke spise, kommer du til å dø.»

Juridiske og etiske aspekter ved igangsetting eller avslutning av parenteral væske- og næringstilførsel

Olav MolvenFørsteamanuensis Cand jur.

Diakonhjemmet høgskole

12:00-12:45        Ernæring i den palliative fase av kreftsykdom

Ursula Falkmer Verksamhetschef, överläkare, med dr

Onkologkliniken, Länssjukehuset Ryhov, Jönköping

12:45-13:30        LUNSJ

13:30-13:45        Pasient/pårørende erfaringer

13:45-14:15        Når er det faglig og etisk forsvarlig å ikke starte med PEG?
Øivind Irtun,
Overlege gastroenterologisk kirurgi Universitetssykehuset Nord-Norge HF

                                   

14:15-14:30       Pasient kasuistikk

Morten Mowe Overlege rehabilitering og geriatri

Aker universitetssykehus HF

                                     

14:30-14:45         Pause

14:45-15:15        «Doktor, Ågot spiser ikke lenger». Når forlenger vi livet, når forlenger vi døden?

Anne HensrudKommunelege i Bardu

15:15-15:45        Paneldebatt

15:45-16:00        Oppsummering

Deltageravgift:  450,- (dekker lunsj og pausemat)

Påmelding til: Johanne Alhaug, Sosial- og helsedirektoratet på mail johanne.alhaug@shdir.no innen 10.november 2006.

Betaling til: NSKE v/Anne Berit Guttormsen,Konto 5219.05.04891

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus HF, Jonas Liesvei 65

5021 Bergen

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder