Fellesreise Verdenskongress Hong Kong og gruppesreise til Vietnam

Verdenskongr

Her er oppdatert program for fellesreisen og gruppereise til Vietnam i forbindelse med verdenskongressen i Hong Kong.

verdenskong2

Det historiske Vietnam

Reise og opphold i Hong Kong – Anestesikongressen 2016