Gassemboli ved hysteroskopisk kirurgi

hystero

Helsedirektoratet har utarbeidet et notat om dette som finnes ved å klikke her!