Høring: ”Norske faglige retningslinjer for intensivbehandling”

Invitasjon til høring: ”Norske faglige retningslinjer for intensivbehandling”

Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) og Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere (NSFLIS) inviterer sine medlemmer til å gi innspill til ”Norske faglige retningslinjer for intensivbehandling”. Retningslinjene er en omfattende revisjon av ”Standard for intensivmedisin” som ble utgitt av Legeforeningen i 2004.

Retningslinjene er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av Eldar Søreide, og består av  medlemmer fra både NAF og NSFLIS.

Vi vil gjøre oppmerksomme på at de vedlagte retningslinjer kun er et utkast, og er foreløpig ikke godkjent av styrene i NAF og NSFLIS. Styrene er i denne sammenheng kun ansvarlig for å sende ut høringen og motta/sammenfatte høringssvar.

HØRINGEN er avsluttet.

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemelding på faglig innhold.

Det bes om at tilbakemeldingene sendes underskrevet per e-post og merkes med «Innspill høring Retningslinjer for intensivbehandling». Innspillene sendes i eget brev/notat innen fristen til følgende adresser:

• Innspill fra medlemmer i NAF sendes til janne.jorstad@gmail.com
• Innspill fra medlemmer i NSFLIS sendes til sigbjorn.flatland@gmail.com

Frist for å gi innspill er: 15. juni 2014.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Eldar Søreide: E-post: eldar.soreide@sus.no

Vennlig hilsen

Sigbjørn Flatland
Leder NSFLIS

Janne Jørstad Roshauw
Kontakt for intensivutvalget NAF

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder