Symposium om kommunikasjon i intensivavdeling

Intensiv ved UNN Tromsø og Sykepleiefaglig forskningsgruppe ved IHO, Universitetet i Tromsø og har den glede å invitere til Internasjonalt symposium om kommunikasjon i intensivavdeling.

Symposiet arrangeres 17. og 18.november 2014 på UiT.  Foreleserne og lederne av workshop-en er internasjonalt svært anerkjente

Målgruppen er leger og sykepleiere fra intensivavdelinger, og forskere og andre med interesse for feltet, og målet med arrangementet er å bedre kunnskaper og ferdigheter i kommunikasjon; i teamet, med pasienter og med pårørende

Begrenset antall plasser: «Først-til-mølla»-prinsippet gjelder

Lenke for påmelding: https://viaregi.revio.no/icu2014

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder