Saksliste GF 2006

Saksliste til Generalforsamling

Grand Hotell, Torsdag 26. oktober 2006, 1630-1830
Generalforsamling. De enkelte sakspapirer finner du her.

1. Generalforsamlingen åpnes av leder i Norsk anestesiologisk forening, Anne Berit Guttormsen
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer (Styret foreslår Ola Dale)
4. Valg av referent (styret foreslår sekretær i Norsk anestesiologisk forening Ulf Kongsgaard)
5. Valg av kontrollører
6. Årsmelding fra styret i NAF
7. Innkomne saker:
Fra Styret:
A. Endring av NAFs lover: Kvalitetsutvalget rekrutterer ett medlem fra hvert av NAFs utvalg
For Styret v/leder Anne Berit Guttormsen
B. Endring av NAFs lover: NAForumredaktør og NAFweb redaktør sitter i styret
For styret v/leder Anne Berit Guttormsen
C. Endring av NAFs lover: Overføring av midler til Institutt for fremme av anestesiologisk forskning
v/kasserer Andreas Espinoza
D. Nye lover for fagmedisinske foreninger- v/sekretær Ulf Kongsgaard
Fra Harald Breivik:
E. Revidert retningslinje for Sentrale blokkader til pasienter med økt blødningsrisiko
For styret v/Lars Andersen, for komitéen v/Harald Breivik
Fra Jannicke Mellin-Olsen
F. Internasjonal støtte
8. Innstilling fra valgkomitéen
• Valg til NAFs utvalg
9. Forslag til kontingent for 2006
10. Årsmelding NAF-økonomi 2004, samt forslag til budsjett 2007
11. Institutt til fremme av anestesiologisk forskning – årsmelding
12. Forskningsutvalget – årsmelding
13. Spesialitetskomitéen – årsmelding
14. NAForum – årsmelding
15. NAFweb – årsmelding
16. Kvalitetsutvalget – årsmelding
17. Anestesiutvalget – årsmelding
18. Intensivutvalget – årsmelding
19. Smerteutvalget – årsmelding
20. Akuttutvalget – årsmelding
21. SSAI – årsmelding
22. UEMS- årsmelding
23. ESA-NASC årsmelding
24. Referatsaker
DRG og prosedyrekoder, samarbeid med SINTEF v/Johan Ræder og Torsten Eken
25. Eventuelt
Bergen 20.09.06
For Styret
Anne Berit Guttormsen, Leder

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder