Takk for oppmøtet og arrangementet!

Styret takker alle som deltok og var med på å arrangere årets vellykkede Høstmøte!

Vi sees igjen i Stavanger uke 43 -2018!