Vedtektsendring NAF

NAF sitt styre ønsker å endre vedtektene på Årsmøtet. Se forslaget her!

Vedlagt er forslaget som kan lastes ned her.

Styret ønsker å inkludere varamedlem som en fast del av styret. Funksjonen «varamedlem» forsvinner, og erstattes av funksjonen «styremedlem».

Det blir dermed 7 medlemmer i styret: Leder, nestleder, sekretær, høstmøtesekretær, medlemssekretær, kasserer og et styremedlem

vedtekter

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder