Sammensetning av utvalget

Forskningsutvalget består av:

Jostein Hagemo (leder), stipendiat, SNLA

Eldrid Langesæther, Rikshospitalet, Oslo

Bjørg Elvevoll, HUS, Bergen

Guro Grindheim, Rikshospitalet, Oslo

Shirin Frisvold, UNN; Tromsø


Utvalgets sider:

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar