Opioider – nytt regelverk fra 1. oktober 2016

Helsedirektoratet har besluttet at fastlegene fra 1. oktober 2016 kan søke om opioider ved kroniske sterke smerter.
Dette er begrenset til ikke-maligne smertetilstander og gjelder døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter til pasienter med en avklart smertetilstand.
Ved uavklarte smertetilstander og ved behov for høyere dosering, vil det være krav til at søknaden kommer fra tverrfaglig smerteklinikk.

Les mer på Helfo.no

feature1_pg33