Smerteutvalget

Her finner du informasjon om og fra Smerteutvalget i NAF.

Opioider - nytt regelverk fra 1. oktober 2016

Helsedirektoratet har besluttet at fastlegene fra 1. oktober 2016 kan søke om opioider ved kroniske sterke smerter. Dette er begrenset til ikke-maligne smertetilstander og gjelder døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter til pasienter med en avklart smertetilstand. Ved uavklarte smertetilstander og ved behov for høyere dosering, vil det være krav til at søknaden kommer […]

Smerteutvalget

Smerteutvalget består av: Pascal Löhr, SUS, Stavanger Aslak Johansen, UNN, Tromsø Augstein Svedal, St Olavs hospital, Trondheim Anne Gina Berntsen, OUS (UNN) Audun Stubhaug, Rikshospitalet, Oslo  

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder