Innlegg av Håkon Trønnes

SSAI PoMM

Snart kommer neste runde av SSAIs Perioperative Medicine and Management kurs.

SimWars på høstmøtet

SimWars på høstmøtet

Her kan du se teaser om SimWars før høstmøtet! Meld deg på SimWars under påmelding til høstmøtet

Styret 2014-2015

Styret 2014-2015

Leder Håkon Trønnes St Olavs Hospital, Trondheim E-post: leder@nafweb.no Nestleder Oddvar Kvalsvik Kirkenes sykehus E-post: nestleder@nafweb.no Kontakt for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget Sekretær Janne Roshauw Sykehuset Bærum E-post: sekretar@nafweb.no Kontakt for Intensivutvalget Kasserer Eivinn Årdal Skjærseth St Olavs Hospital, Trondheim E-post: kasserer@nafweb.no Kontakt for Akuttutvalget Høstmøtesekretær Håkon B. Abrahamsen Stavanger Universitetssykehus E-post: hostmote@nafweb.no Kontakt for Forskningsutvalget […]

World Congress Hong Kong høsten 2016

World Congress Hong Kong høsten 2016

Klikk på bildet nedenfor for å lese brosjyren. Meld deg på og treff andre anestesiologer i Hong Kong!

Høstmøtenummeret av NAForum

Nå er endelig høstmøtenummeret av NAForum publisert! Du finner det som alltid i høyre marg eller via menyvalget NAForum.

Årsmøtesak: Kirurgiske nødprosedyrer ...

Anbefaling – kirurgiske nødprosedyrer utført av anestesileger prehospitalt. Formål: NAF ønsker å beskrive hvilke kirurgiske nødprosedyrer som NAF mener kan utføres av anestesileger i prehospital tjeneste.

Better Trauma Care Norway 2015

Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi arrangerer et nasjonalt og internasjonalt møte for traumeinteresserte på Gardermoen den 12.-13. oktober 2015.

Påmelding til høstmøtet

Påmelding til høstmøtet

NAF vil invitere til årets Høstmøte som finner sted på UBC Ullevaal Stadion, Oslo 20. – 23. oktober. Påmeldingen er nå åpnet! Programmet er klart og du kan finne det her. Påmeldingslenke: http://naf15.axaco.se/

Utlysning Stipend 2015

Stipend 15 000 kroner! Stiftelsen til fremme av anestesiologisk forskning utlyser to forskningsstipend på hver 15 000 kroner. Søknadene vil bli vurdert av NAF sitt forskningsutvalg (FU) som leverer en innstilling til stiftelsens styre.

Standard for anestesi

Standard for anestesi

LAST NED PDF-VERSJON Innledning Hensikten med denne standard er å sikre tilfredsstillende anestesiologisk praksis i Norge. Standard for anestesi i Norge er utformet som anbefalte retningslinjer for alle som utfører anestesiologisk arbeid. Med anestesiologisk arbeid forstås i denne forbindelse preoperativ anestesiologisk vurdering, generell anestesi, regional anestesi, ikke våken sedasjon (sedasjonsformer vedlegges), annen observasjon med anestesiberedskap […]

Rehabilitering av NAFWeb

NAFWeb har, som dere har ser, gjennomgått en større rehabilitering den siste tiden. Det er flere grunner til dette.

Praktisk informasjon om høstmøtet 201...

Lokal arrangementskomité ledet av Torsten Eken ved Oslo Universitetssykehus har allerede gjort en formidabel jobb med Høstmøte-programmet.

Sommerens NAForum 28(2) er publisert

anneberitguttormsen

NAForum 28(2) er publisert! Det kan lastes ned via linken på NAFWeb på vanlig måte. “Dette er et temanummer om barneanestesi- og barneintensivmedisin. Jeg er svært godt fornøyd med resultatet. Takk til dere alle for stor, engasjert innsats. Spesiell takk til primus motor Wenche Bakken Børke – hun er virkelig til å stole på”, forteller Anne […]

Høstmøtet 2015 og Fond III

Høstmøtet 2015 og Fond III

Noen av dere lurer kanskje på om Høstmøtet 2015 også inneholder deltakelse av Legemiddelindustri, og derfor ikke kan dekkes fra Fond III, slik som i 2014. Styret har bestemt at årets høstmøte IKKE har utstillere fra Legemiddelindustrien, og Høstmøtet kommer derfor til å bli søkt som kurs med tilgang til kursrefusjon som tidligere år.

Acta Online

Acta Online

Det er mange av NAFs medlemmer som lurer på hvordan man får tilgang til å lese Acta online. Her følger en oppskrift som dere kan følge: Sjekk at Legeforeningen har registrert riktig mailadresse på deg. Logg inn på legeforeningen.no. Listene til ACTA oppdateres fra informasjonen registrert hos Legeforeningen. Send mail til medlem@nafweb.no med navn og […]

Videregående respiratorbehandling

Videregående respiratorbehandling

Videregående respiratorbehandling – Mechanical ventilation, beyond basic (Kursnr 29147)http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=29147   Målgruppe Leger i spesialisering i anestesiologi med grunnleggende kunnskaper om og praktisk erfaring i respiratorbehandling, samt spesialister i anestesiologi som ønsker en oppdatering av sine kunnskaper. Læringsmål Etter at kurset er ferdig skal deltagerene ha fått en dypere forståelse av og pratiske erfaring med bruk av ulike respiratorinnstillinger ved overtrykksventilasjon (invasiv respiratorbehandling) […]

Training the trainers spørreundersøke...

Training the trainers spørreundersøkelse

Dear colleagues! In all Scandinavian countries, specialist training is minimum five years as recommended by the UEMS. The major difference between the Scandinavian countries is the institution which is responsible for specialist training. Training of the trainers, colleagues having practical responsibility of the specialist training, is one of the key elements of educational quality. We […]

Forskningsstipend 2015

Forskningsstipend 2015

– Stipend 15 000 kroner – Stiftelsen til fremme av anestesiologisk forskning utlyser to forskningsstipend på hver 15 000 kroner. Søknadene vil bli vurdert av NAF sitt forskningsutvalg (FU) som leverer en innstilling til stiftelsens styre. Målsetting: Fremme anestesiologisk forskning. FU vil prioritere søknader som berører kjerneområdene av vårt fag; anestesi, intensivmedisin, smerte og akuttmedisin. […]

NAForum 28(1) 2015 er publisert

NAForum 28(1) 2015 er publisert

Nå er årets første NAForum publisert! Du kan laste ned og lese som vanlig ved å klikke på bildet av NAForum.

Retningslinjer for intensivvirksomhet...

Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge

NAF vedtok på høstmøtet i 2014 nye Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge. NSFLIS har vedtatt de samme retningslinjene. LAST NED SISTE VERSJON:

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder