Innlegg i kategorien Standarder

Norsk standard for anestesi 2016

Norsk standard for anestesi 2016

Her er Norsk standard for anestesi, som vedtatt på Årsmøtet. Last ned her!

Standard for anestesi

Standard for anestesi

LAST NED PDF-VERSJON Innledning Hensikten med denne standard er å sikre tilfredsstillende anestesiologisk praksis i Norge. Standard for anestesi i Norge er utformet som anbefalte retningslinjer for alle som utfører anestesiologisk arbeid. Med anestesiologisk arbeid forstås i denne forbindelse preoperativ anestesiologisk vurdering, generell anestesi, regional anestesi, ikke våken sedasjon (sedasjonsformer vedlegges), annen observasjon med anestesiberedskap […]

Retningslinjer for intensivvirksomhet...

Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge

NAF vedtok på høstmøtet i 2014 nye Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge. NSFLIS har vedtatt de samme retningslinjene. LAST NED SISTE VERSJON:

Håndbok i transfusjonsmedisin

Håndbok i transfusjonsmedisin

Håndbok i transfusjonsmedisin er i dag publisert på Helsedirektoratets nettsider: http://www.helsedirektoratet.no/sykehus/blodbanker/ Håndboken er den første i sitt slagsom har som målgruppe klinikere over hele landet.  

Preoperative fasterutiner

Preoperative fasterutiner

Gjelder: Pasienter med planlagt eller forventet behov for generell eller regional anestesi eller intravenøs sedasjon.Mål: Forhindre aspirasjonspneumoni og samtidig unngå rigide, udokumenterte og lite pasientvennlige rutiner. 1. Elektive prosedyrer, voksne. Klare væsker kan drikkes inntil 2 timer før generell eller regional anestesi (vann, kaffe, brus, juice uten fruktkjøtt, preoperativ ernæringsdrikk).Inntak av fast fødestoppes minst 6 […]

Regionalanestesi ved blødningsforstyr...

Regionalanestesi ved blødningsforstyrrelser

Retningslinjer fra Norsk anestesiologisk forening Sentrale blokader til pasienter med økt blødningsrisiko En arbeidsgruppe ble oppnevnt av Norsk anestesiologisk forening 1997 for å utrede retningslinjer for ryggbedøvelser hos pasienter med økt blødningsrisiko. Medlemmer i arbeidsgruppen: Randi Støen (Ullevål universitetssykehus), Harald Breivik (Rikshospitalet-Radiumhospitalet), Jens Grimstad (Sykehuset Namsos), Olav FM Sellevold (St. Olavs Hospital), Roar Stenseth (St. […]

Standard for intensivmedisin

Standard for intensivmedisin

STANDARD FOR INTENSIVMEDISIN 2. utgave LEDELSE, ANSVAR, ORGANISERING OG UTFORMING M.M. AV INTENSIVAVSNITT Utvalg oppnevnt av sentralstyreti Den norske lægeforening01.04.98 Gitt tilslutning avLegeforeningens sentralstyre03.04.2001 [Last ned dokument]

Sedasjonsgrader

Sedasjonsgrader

Definisjon av sedasjonsgrader: Utarbeidet av Camilla Arnesen og Johan Ræder for SLV terapiverksted 2003; “Sedasjon med benzodiazepiner ved tannbehandling.” Våken sedasjon: Kontrollert og svak reduksjon av bevissthetsnivå med intakte beskyttende reflekser som for eksempel hoste. Pasienten opprettholder selv frie luftveier og responderer på verbal og fysisk stimulering. Våken sedering kan graderes videre: – Pasienten er […]

ASA-klassifikasjonen

ASA-klassifikasjonen

Pasientene vurderes preoperativt og plasseres i en av fem grupper, uavhengig av planlagt operativt inngrep (men pasientens kirurgiske lidelse og aktuelle evt. akutte tilstand vurderes med). ASA 1: Frisk pasient. Ingen organisk, fysiologisk, biokjemisk eller psykiatrisk forstyrrelse. Den aktuelle lidelsen er lokalisert og gir ikke generelle systemforstyrrelser. Mindre enn 5 sigaretters røyking per dag. Alder […]

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder