Innlegg i kategorien Styret

Styremedlemmer 1972-1973

Styremedlemmer 1972-1973

1972-1973 Finn Kongsrud Leder Erik Hoel Nestleder Reidar Mundal Kasserer/sekretær

Styremedlemmer 1974-1975

Styremedlemmer 1974-1975

1974-1975 Ragnar Andersen Leder Finn Paulsen Nestleder Reidar Mundal Kasserer/sekretær

Styremedlemmer 1976-1977

Styremedlemmer 1976-1977

1976-1977 Erik Hoel Leder Reidar Mundal Nestleder Jørgen Holmboe Kasserer/sekretær

Styremedlemmer 1978-1979

Styremedlemmer 1978-1979

1978-1979 Signe Gullestad Leder Reidar Hoff Nestleder Jørgen Holmboe Kasserer/sekretær

Styremedlemmer 1980-1981

Styremedlemmer 1980-1981

1980-1981 Reidar Hoff Leder Steinar Berge Nestleder Einar Hysing Kasserer/sekretær

Styremedlemmer 1982-1985

Styremedlemmer 1982-1985

1982-1985 Sven William Nissen Leder Istvan Molnar Nestleder Sidsel Aardal Kasserer Stefan Mohr Sekretær

Styremedlemmer 1986-1987

Styremedlemmer 1986-1987

1986-1987 Stefan Mohr Leder Brit Mohr Nestleder Marius Conradi Kasserer Svein Sunde Sekretær

Styremedlemmer 1988-1989

Styremedlemmer 1988-1989

1988-1989 Marius Conradi Leder Hans Flaatten Nestleder Olav Sellevold Kasserer Per Haraldstad Sekretær Camilla S. Arnesen Styremedlem

Styremedlemmer 1990-1991

Styremedlemmer 1990-1991

1990-1991 Marius Conradi Leder Tjøstolv Lund Nestleder Olav Sellevold Kasserer Harald Noddeland Sekretær Ragnar Hotvedt Styremedlem Randi Støen Styremedlem

Styremedlemmer 1992-1993

Styremedlemmer 1992-1993

1992-1993 Olav Sellevold Leder Randi Støen Nestleder Torben Wisborg Kasserer Fridtjof Riddervold Sekretær Jens Grimstad Styremedlem Kjellfrid Laugaland Styremedlem

Styremedlemmer 1994-1995

Styremedlemmer 1994-1995

1994-1995 Fridtjof Riddervold Leder Kjellfrid Laugaland Nestleder Eirik Søfteland Kasserer Øivind Skraastad Sekretær Geir Bjørsvik Styremedlem Jannicke Mellin-Olsen Styremedlem

Styremedlemmer 1996-1997

Styremedlemmer 1996-1997

1996-1997 Kjellfrid Laugaland Leder Jannicke Mellin-Olsen Nestleder Eirik Søfteland Kasserer Erik Hjelvin Sekretær Geir Bjørsvik Styremedlem Hans Hynne Styremedlem

Styremedlemmer 1998-1999

Styremedlemmer 1998-1999

1998-1999 Jannicke Mellin-Olsen Leder Leif Landa Nestleder Gunn-Kari Sangolt Kasserer Erik Hjelvin Sekretær Ole Magnus Filseth Styremedlem Sigmund R Styremedlem

Styremedlemmer 2000-2001

Styremedlemmer 2000-2001

2000-2001 Jannicke Mellin-Olsen Leder Eldar Søreide Nestleder Gunn-Kari Sangolt Kasserer Mårten Sandberg Sekretær Ole Magnus Filseth Styremedlem Leif Landa Styremedlem

Styremedlemmer 2002-2003

Styremedlemmer 2002-2003

2002-2003 Mårten Sandberg Leder Eldar Søreide Nestleder Kristin Sem Thagaard Kasserer Anne Berit Guttormsen Sekretær Jan Henrik Rosland Høstmøtesekretær Elin Kryvi Medlemssekretær

Styremedlemmer 2004-2005

Styremedlemmer 2004-2005

2004-2005 Anne Berit Guttormsen Leder Ulf Kongsgaard Sekretær Andreas Espinoza Kasserer Jan Henrik Rosland Høstmøtesekretær Elin Kryvi Strandenes Medlemssekretær Hanne Rikstad Iversen Medlem

Styremedlemmer 1960-1970

Styremedlemmer 1960-1970

1969 Bjørn Jørgensen Leder Carsten Scheel Nestleder Arvid Holen Kasserer/sekretær 1968 Bjørn Jørgensen Leder Arne Østerud Nestleder Finn Kongsrud Kasserer/sekretær 1967 Bjørn Jørgensen Leder Kristian Fr. Schye Nestleder Finn Kongsrud Kasserer/sekretær 1966 Bjørn Jørgensen Leder Andreas Skulberg Nestleder Bjørn Heger Kasserer/sekretær

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder