Innlegg i kategorien Forskningsutvalget

Abstrakt til høstmøtet

Abstrakt til høstmøtet

Frist for innsendelse av abstrakt til årets høstmøte er 1. September 2018. Vi oppfordrer assistentleger, overleger, forskere og ikke minst alle stipendiater til å sende inn abstrakt. Høstmøtearrangøren har satt opp sesjoner for de frie foredragene og i utgangspunktet vil alle som får sitt abstrakt akseptert, få fremføre sin presentasjon muntlig.

Forskningsstipend 2017

Forskningsstipend 2017

Instituttet Til Fremme Av Anestesiologisk Forskning utlyser ett til to forskningsstipender på totalt kr. 30.000,-. Søk innen 1. September!

Sammensetning av utvalget

Sammensetning av utvalget

Forskningsutvalget består av:

NAFs ærespris 2017

NAFs ærespris 2017

NAFs ærespris for 2017 tildeles Anne Berit Guttormsen. Prisen ble utdelt under festmiddagen på høstmøtet.

Tidligere prisvinnere

Tidligere prisvinnere

I 2004 ble det vedtatt å avvikle tidligere utdelte priser (Baxter- og Astra-prisene)  og i stedet opprette NAFs ærespris  (kriterier for NAFs ærespris). Kronologisk liste over de som har fått prisene : NAFs ærespris 2017 Anne Berit Guttormsen 2015 Mads Gilbert 2013 Hans Flaatten 2011 Kristian Lexow 2009 Jannicke Mellin-Olsen 2007 Sven Erik Gisvold 2005 Torben Wisborg og Guttorm […]

Priser og stipendier

Priser og stipendier

Forskningsprisen Forskningsutvalget deler ut Forskningsprisen (NOK 30 000) til en forsker eller forskningsgruppe som har utmerket seg med publikasjoner av høy kvalitet. Prisvinneren bekjentgjøres i god tid før Høstmøtet og forplikter seg til å holde Otto Mollestads minneforelesning. Statutter for Forskningsprisen: Forskningsprisen er p.t. på NOK 30.000,- samt en plakett med prisens navn, årstall og […]

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder