Forskningsprisen 2023

NAFs forskningspris for 2023 går til Theresa M. Olasveengen.

Theresa Olasveengen
Theresa Olasveengen. Foto: Anne Berit Guttormsen

Prisen tildeles Theresa Olasveengen, som har utmerket seg ved fremragende forskning og således er kvalifisert til å motta prisen. Hennes forskning spenner vidt, fra pre-hospitalmedisin, basal og avansert hjertelungeredning til intensivmedisin, herunder nevrointensiv og omfattende COVID-19-publikasjoner.

Hennes forskning er klinisk så vel som eksperimentell, og Theresa Olasveengen bidrar til å belyse dyreeksperimentelle studiers plass i medisinsk forskning: Cerebral perfusion and metabolism with mean arterial pressure 90 vs. 60 mmHg in a porcine post cardiac arrest model with and without targeted temperature management.

Theresa Olasveengen er en anerkjent forsker som nyter stor respekt for sitt vitenskapelige virke nasjonalt som internasjonalt.

 

Dette har gitt henne posisjon i sentrale fora og tidsskriftsredaksjoner:

Chair of Basic Life Support Task Force, International Liaison Committee on Resuscitation

Scientific Advisory Board, International Liaison Committee on Resuscitation

Co-chair Basic Life Support Task Force, European Resuscitation Council

National representative, European Society of Intensive Care Medicine Council

Fagråd, Norsk Hjertestansregister

Observatør, Norsk Resuscitatsjonsråd

Editorial Board Resuscitation & Resuscitation Plus

Hennes anseelse illustreres godt ved at hun, sammen med Nino Stocchetti, ble invitert til å publisere en Editorial i Intensive Care Medicine: Prehospital ventilation targets in severe traumatic brain injury.

Theresa Olassveengens gjennomslagskraft innen basal hjerte-lungeredning kommer klart til uttrykk ved at hun var førsteforfatter for de europeiske retningslinjene for basal hjertelungeredning som kom i 2021.

Theresa Olasveengen deltar også i internasjonale multisenterstudier, og var sentral for Ullevål sykehus’ bidrag til Mild Hypercapnia or Normocapnia after Out-of-Hospital Cardiac Arrest, som ble publisert i New England Jouranl of Medicine tidligere i år.

 

Utdrag fra publikasjonsliste:

Alvsåker, K., Hanoa, R., & Olasveengen, T. M. (2023). Selecting patients for early interdisciplinary rehabilitation during neurointensive care after moderate to severe traumatic brain injury. Acta Anaesthesiol Scand, 67(8), 1069-1078. doi:10.1111/aas.14285

Considine, J., Gazmuri, R. J., Perkins, G. D., Kudenchuk, P. J., Olasveengen, T. M., Vaillancourt, C., ... Morley, P. (2020). Chest compression components (rate, depth, chest wall recoil and leaning): A scoping review. Resuscitation, 146, 188-202. doi:10.1016/j.resuscitation.2019.08.042

Eiding, H., Kongsgaard, U. E., Olasveengen, T. M., & Heyerdahl, F. (2022). Interhospital transport of critically ill patients: A prospective observational study of patient and transport characteristics. Acta Anaesthesiol Scand, 66(2), 248-255. doi:10.1111/aas.14005

Gundem, T., Olasveengen, T. M., Hovda, K. E., Gaustad, K., Schøndorf, C., Rostrup, M., ... Sunde, K. (2020a). [T.M. Gundem and colleagues respond]. Tidsskr Nor Laegeforen, 140(12). doi:10.4045/tidsskr.20.0650

Gundem, T., Olasveengen, T. M., Hovda, K. E., Gaustad, K., Schøndorf, C., Rostrup, M., ... Sunde, K. (2020b). Ventilatory support for hypoxaemic intensive care patients with COVID-19. Tidsskr Nor Laegeforen, 140(11). doi:10.4045/tidsskr.20.0445

Holten, A. R., Nore, K. G., Tveiten, C., Olasveengen, T. M., & Tonby, K. (2020). Predicting severe COVID-19 in the Emergency Department. Resusc Plus, 4, 100042. doi:10.1016/j.resplu.2020.100042

Karlsen, H., Bergan, H. A., Halvorsen, P. S., Sunde, K., Qvigstad, E., Andersen, G., ... Olasveengen, T. M. (2019). Esmolol for cardioprotection during resuscitation with adrenaline in an ischaemic porcine cardiac arrest model. Intensive Care Med Exp, 7(1), 65. doi:10.1186/s40635-019-0279-5

Leonardsen, A. C., Ramsdal, H., Olasveengen, T. M., Steen-Hansen, J. E., Westmark, F., Hansen, A. E., & Hardeland, C. (2019). Exploring individual and work organizational peculiarities of working in emergency medical communication centers in Norway- a qualitative study. BMC Health Serv Res, 19(1), 545. doi:10.1186/s12913-019-4370-0

Lund-Kordahl, I., Mathiassen, M., Melau, J., Olasveengen, T. M., Sunde, K., & Fredriksen, K. (2019). Relationship between level of CPR training, self-reported skills, and actual manikin test performance-an observational study. Int J Emerg Med, 12(1), 2. doi:10.1186/s12245-018-0220-9

Niles, D. E., Skåre, C., Foglia, E. E., Insley, E., Cines, C., Olasveengen, T., ... Kramer-Johansen, J. (2021). Effect of a positive pressure ventilation-refresher program on ventilation skill performance during simulated newborn resuscitation. Resusc Plus, 5, 100091. doi:10.1016/j.resplu.2021.100091

Nolan, J. P., Maconochie, I., Soar, J., Olasveengen, T. M., Greif, R., Wyckoff, M. H., ... Hazinski, M. F. (2020a). Executive Summary 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation, 156, A1-a22. doi:10.1016/j.resuscitation.2020.09.009

Nolan, J. P., Maconochie, I., Soar, J., Olasveengen, T. M., Greif, R., Wyckoff, M. H., ... Hazinski, M. F. (2020b). Executive Summary: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation, 142(16_suppl_1), S2-s27. doi:10.1161/cir.0000000000000890

Olasveengen, T. M., & Hardeland, C. (2019). Man vs. machine? The future of emergency medical dispatching. Resuscitation, 138, 304-305. doi:10.1016/j.resuscitation.2019.03.005

Olasveengen, T. M., Mancini, M. E., Perkins, G. D., Avis, S., Brooks, S., Castrén, M., ... Morley, P. T. (2020a). Adult Basic Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation, 142(16_suppl_1), S41-s91. doi:10.1161/cir.0000000000000892

Olasveengen, T. M., Mancini, M. E., Perkins, G. D., Avis, S., Brooks, S., Castrén, M., ... Morley, P. T. (2020b). Adult Basic Life Support: International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation, 156, A35-a79. doi:10.1016/j.resuscitation.2020.09.010

Olasveengen, T. M., Ristagno, G., & Smyth, M. A. (2022). Resuscitation guideline highlights. Curr Opin Crit Care, 28(3), 284-289. doi:10.1097/mcc.0000000000000933

Olasveengen, T. M., & Semeraro, F. (2021). Basic life support and systems saving lives. Curr Opin Crit Care, 27(6), 617-622. doi:10.1097/mcc.0000000000000897

Olasveengen, T. M., Semeraro, F., Ristagno, G., Castren, M., Handley, A., Kuzovlev, A., ... Perkins, G. D. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. Resuscitation, 161, 98-114. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.009

Olasveengen, T. M., Semeraro, F., Ristagno, G., Castren, M., Handley, A., Kuzovlev, A., ... Perkins, G. D. (2021). [Basic life support]. Notf Rett Med, 24(4), 386-405. doi:10.1007/s10049-021-00885-x

Olasveengen, T. M., & Stocchetti, N. (2023). Prehospital ventilation targets in severe traumatic brain injury. Intensive Care Med, 49(5), 554-555. doi:10.1007/s00134-023-07044-5

Perkins, G. D., Graesner, J. T., Semeraro, F., Olasveengen, T., Soar, J., Lott, C., ... Nolan, J. P. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary. Resuscitation, 161, 1-60. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.02.003

Perkins, G. D., Gräsner, J. T., Semeraro, F., Olasveengen, T., Soar, J., Lott, C., ... Nolan, J. P. (2021a). Corrigendum to "European Resuscitation Council Guidelines 2021: Executive summary" [Resuscitation (2021) 1-60]. Resuscitation, 163, 97-98. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.04.012

Perkins, G. D., Gräsner, J. T., Semeraro, F., Olasveengen, T., Soar, J., Lott, C., ... Nolan, J. P. (2021b). [Executive summary]. Notf Rett Med, 24(4), 274-345. doi:10.1007/s10049-021-00883-z

Scquizzato, T., Olasveengen, T. M., Ristagno, G., & Semeraro, F. (2020). The other side of novel coronavirus outbreak: Fear of performing cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation, 150, 92-93. doi:10.1016/j.resuscitation.2020.03.019

Skjeflo, G. W., Skogvoll, E., Loennechen, J. P., Olasveengen, T. M., Wik, L., & Nordseth, T. (2019). The effect of intravenous adrenaline on electrocardiographic changes during resuscitation in patients with initial pulseless electrical activity in out of hospital cardiac arrest. Resuscitation, 136, 119-125. doi:10.1016/j.resuscitation.2019.01.021

Skåre, C., Karlsen, H., Strand-Amundsen, R. J., Eriksen, M., Skulberg, V. M., Sunde, K., ... Olasveengen, T. M. (2021). Cerebral perfusion and metabolism with mean arterial pressure 90 vs. 60 mmHg in a porcine post cardiac arrest model with and without targeted temperature management. Resuscitation, 167, 251-260. doi:10.1016/j.resuscitation.2021.06.011

Soar, J., Becker, L. B., Berg, K. M., Einav, S., Ma, Q., Olasveengen, T. M., ... Parr, M. J. A. (2021). Cardiopulmonary resuscitation in special circumstances. Lancet, 398(10307), 1257-1268. doi:10.1016/s0140-6736(21)01257-5

Soar, J., Maconochie, I., Wyckoff, M. H., Olasveengen, T. M., Singletary, E. M., Greif, R., ... Hazinski, M. F. (2019). 2019 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Resuscitation, 145, 95-150. doi:10.1016/j.resuscitation.2019.10.016

Soar, J., Maconochie, I., Wyckoff, M. H., Olasveengen, T. M., Singletary, E. M., Greif, R., ... Hazinski, M. F. (2019). 2019 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. Circulation, 140(24), e826-e880. doi:10.1161/cir.0000000000000734

Sørensen, P. T., Nyborg, G., Lorentsen, T., Olasveengen, T. M., Langerud, A. K., Aarhus, M., ... Netteland, D. F. (2022). Vasospasm Surveillance by a Simplified Transcranial Doppler Protocol in Traumatic Brain Injury. World Neurosurg, 164, e318-e325. doi:10.1016/j.wneu.2022.04.108

Søvik, S., Barrat-Due, A., Kåsine, T., Olasveengen, T., Strand, M. W., Tveita, A. A., . . . Nordøy, I. (2022). Corticosteroids and superinfections in COVID-19 patients on invasive mechanical ventilation. J Infect, 85(1), 57-63. doi:10.1016/j.jinf.2022.05.015

Watne, L. O., Tonby, K., Holten, A. R., Olasveengen, T. M., Romundstad, L. G., & Neerland, B. E. (2021). Delirium is common in patients hospitalized with COVID-19. Intern Emerg Med, 16(7), 1997-2000. doi:10.1007/s11739-021-02715-x

Wyckoff, M. H., Greif, R., Morley, P. T., Ng, K. C., Olasveengen, T. M., Singletary, E. M., . . . Berg, K. M. (2022). 2022 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. Resuscitation, 181, 208-288.