Høstmøtet 2020

Høstmøtet i Norsk anestesiologisk forening 2020 skulle vært arrangert i Tromsø. På grunn av situasjonen med COVID-19 i Norge, ble høstmøtet i stedet arrangert som et webinar.

Det digitale høstmøtet var mandag 26. oktober 2020 kl 15-18. Høstmøte-webinaret bestod av to deler:

DEL 1. Pandemien oppsummert. Kl 15-17.