Ekstrakontingent 2017

Styret vil informere alle medlemmer om at det også for 2017 ble vedtatt ekstrakontingent på kr 250. Dette på grunn av et stort budsjettunderskudd . images

Viser til punkt 2016 – 09 i referatet fra Årsmøtet, og til punktet om økonomi før dette.

Legeforeningen innkrever denne ekstrakontingenten sammen med øvrig kontingent.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder