Vedlegg til NAForum 26(2) 2013

NAForum 26(2) 2013 inneholder en artikkel skrevet av Gawecka og Brattebø.

I denne artikkelen er det noen linker som vedlegg – “Eksempler på prosedyrer”, og disse vedleggene finner du her på NAFWeb:

OUS:

Sykehuset i Vestfold:

St Olavs hospital:

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder