NAFs ærespris

NAFs ærespris tildeles medlem av NAF med stor innsats og/eller fremragende arbeid innen det anestesiologiske fagområdet.
Prisen er på kr. 20 000,- og deles ut hvert annet år (oddetall) på årsmøtet.
Prisen utlyses 15. januar samme år.

NAFs medlemmer kan komme med et begrunnet forslag til kandidat.
Forslaget til kandidat må sendes NAFs styre innen 01.04.

Momenter for Styret i dets arbeid med vurdering av søknader om pristildeling

  • Kandidaten har gjort en stor innsats for det anestesiologiske fagfelt gjennom flere år
  • Kandidaten har gjort et fremragende arbeid som klart markerer viktigheten av det anestesiologiske fagfelt i det medisinske miljø
  • Kandidaten har gjennom sitt arbeid tydeliggjort for allmennheten betydningen av det anestesiologiske fagfelt
  • Kandidaten har gjort et viktig arbeid for NAFs medlemmer gjennom lang tid

Styret
Innstiftet årsmøtet 2004


NAFs ærespris 2017

NAFs ærespris for 2017 tildeles Anne Berit Guttormsen. Prisen ble utdelt under festmiddagen på høstmøtet.

Tidligere prisvinnere

I 2004 ble det vedtatt å avvikle tidligere utdelte priser (Baxter- og Astra-prisene)  og i stedet opprette NAFs ærespris  (kriterier for NAFs ærespris). Kronologisk liste over de som har fått prisene : NAFs ærespris 2017 Anne Berit Guttormsen 2015 Mads Gilbert 2013 Hans Flaatten 2011 Kristian Lexow 2009 Jannicke Mellin-Olsen 2007 Sven Erik Gisvold 2005 Torben Wisborg og Guttorm […]

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder