Nyheter

Treblokker som diskuterer budsjett

Årsmøteinnkalling

 12. oktober 2023

Årsmøteinnkalling er sendt til alle medlemmer per e-post, men du kan også laste ned fra NAFWeb.

Presentasjon med flip-over

Informasjon til deg som skal holde innlegg på Høstmøtet

 10. oktober 2023

NAForum 36(3) 2023

NAForum 36(3) 2023

  6. oktober 2023

WCA 2024

Verdenskongressen (WCA) 2024

 29. september 2023

Verdenskongressen i anestesi arrangeres hvert fjerde år. Det er nå på tide å sende inn ditt abstrakt.

Early bird til høstmøtet

Early bird til høstmøtet

 23. august 2023

Nå nærmer det seg siste innspurt for early bird påmelding til høstmøtet (hint: 1/9) - meld deg på i dag!

Illustrasjon av ledelse, en brikke på førsteplass på en pall.

Lederseminaret 2023

 21. august 2023

Styret i NAF har gleden av å invitere til lederseminar tirsdag 24. oktober på Grand Hotel Terminus, dagen før Norsk anestesiologisk høstmøte 2023 starter. 

Abstrakt til høstmøtet 2023

Abstrakt til høstmøtet 2023

 23. juli 2023

Høstmøtet er vår viktigste møteplass med fokus på vårt fag. De frie foredragene representerer her en naturlig nøkkelrolle da de både reflekterer forskningen som utøves av anestesiologer og fokuserer på faglige utfordringer og problemstillinger gjennom ulike kasuistikker.

NAForum 36(2) 2023

NAForum 36(2) 2023

 21. juni 2023

Nærbilde av anestesimaske

Engasjerte anestesileger søkes!

 31. mai 2023

Styret i NAF er på valg til høsten og det er fortsatt mulig å komme med forslag til kandidater.

Vårmøte i Bodø 8-9. juni

Vårmøte i Bodø 8-9. juni

 24. mai 2023

Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen til det nordnorske vårmøtet i anestesi i Bodø 8. og 9. juni 2023. Det er lagt opp til både faglig og sosialt program.