Nyheter

NAForum 36(1) 2023

NAForum 36(1) 2023 er lagt ut

 30. mars 2023

Årets første NAForum er rykende ferskt og klar for lesning!

Utkast til ny Standard for anestesi forkastet av årsmøtet

Utkast til ny Standard for anestesi forkastet av årsmøtet

 20. mars 2023

Anestesiutvalget, med Svein-Arne Monsen i ledelsen, har sammen med Anestesisykepleierne NSF lagt ned et omfattende arbeid i utarbeidelsen av utkast til ny standard for anestesi, og har slik videreført gode norske tradisjoner med samarbeid over profesjonsgrensene.

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

 14. februar 2023

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Norsk anestesiologisk forening (NAF). Årsmøtet blir 16. mars 2023 kl 16:00.

Foto av Gunnar Bovim

Helsepersonellkommisjonen

  3. februar 2023

Nå kan du lese Helsepersonellkommisjonens rapport. Norges offentlige utredninger (NOU) 2023:4 “Tid for handling: Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste”.

Norsk standard for anestesi

Revisjon av Standard for anestesi

 20. mai 2022

Norsk standard for Anestesi (NSA) ble utarbeidet første gang i 1991. Revisjoner ble utført i 1994, 1998, 2005, 2010, 2016 og nå sist i 2022 (høringsdokumentet).

Frist for early bird SSAI 2022

Frist for early bird SSAI 2022

 27. april 2022

We expect the SSAI Congress in Oslo 2022 to be a long-awaited opportunity to physically meet, mingle and discuss our latest achievements within the international community of anesthesiologists and intensivists. Check www.SSAI2022.com for more information.

Underutvalg i NAF

Underutvalg i NAF

 25. april 2022

Alle utvalgene i Norsk anestesiologisk forening skal velges under årsmøte, og det er fortsatt mulighet til å melde sin interesse for å bli med i ett av utvalgene; Anestesi-, Intensiv-, Akutt-, Smerte-, Forskning- og Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget.

SSAI-kongressen 2022

SSAI-kongressen 2022

 21. februar 2022

Offentlige uttalelser

 10. februar 2022

NAF har utarbeidet en ny side under Dokumenter der vi legger ut høringsuttalelser og andre offentlige uttalelser som NAF har avgitt.

Norsk standard for anestesi

Arbeid med ny standard

  4. februar 2022

På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe med utspring i Anestesiutvalget, som skal utarbeide et revidert forslag til Standard for anestesi i Norge.