Styremøte 05.12.2005

Styremøte 05.12.2005

Tilstede fra kl. 10.00: Anne Berit Guttormsen, Andreas Espinoza, Elin Kryvi Strandenes, Jan Henrik Rosland, Ulf E. Kongsgaard.

Tilstede fra kl. 12.00: Håkon Trønnes, Bjørg Irene Hegsethtrø, Lars Andersen.

1. Styret

Innkalling:

Ingen kommentarer

Arbeidsform framover og fordeling av oppgaver:
Det ble foreslått 2 nye møtedatoer:
13/3, kl. 10.00 – 17.00. Oslo: forsøkes Legenes hus: inviterer lokal arrangementskomiteen, forskningsutvalget, spesialitetskomiteen
7/6: Bergen. Kl. 10 – 17.00.

Fordeler oppaver med kontaktansvar overfor de ulike utvalgene som finnes:

Anestesiutvalg: Lars
Intensivutvalg: Ulf
Spesialitetskomiteen: Ulf (Andreas vara)
Smerteutvalg: Bjørg
Akuttutvalg: Håkon
Kvalitetsutvalg: Anne Berit
Forskningsutvalg: Andreas

Industrimesse? Ulf skeptisk til styrets rolle i dette. Kan bli oppfattet som en omkamp fra Styrets side? Vårmøter gjerne initiert lokalt, og noen steder med deltagelse med industrien. Andreas: kan en industrimesse komme p

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder