Håndbok i transfusjonsmedisin

Håndbok i transfusjonsmedisin er i dag publisert på Helsedirektoratets nettsider:

http://www.helsedirektoratet.no/sykehus/blodbanker/

Håndboken er den første i sitt slagsom har som målgruppe klinikere over hele landet.

 

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder