Preoperative fasterutiner

Gjelder: Pasienter med planlagt eller forventet behov for generell eller regional anestesi eller intravenøs sedasjon.
Mål: Forhindre aspirasjonspneumoni og samtidig unngå rigide, udokumenterte og lite pasientvennlige rutiner.

1. Elektive prosedyrer, voksne.

Klare væsker kan drikkes inntil 2 timer før generell eller regional anestesi (vann, kaffe, brus, juice uten fruktkjøtt, preoperativ ernæringsdrikk).
Inntak av fast fødestoppes minst 6 timer før anestesi innledning (inkludert frukt og melkeprodukter).
Perorale medikamenter kan svelges med 1 glass vann (max. 150 ml) inntil 1 time preoperativt.
Gravide; Elektivt sectio: Behandles som andre voksne. Dersom pasienten har rier, skal hun behandles som øyeblikkelig-hjelp pasient.

Unntak: Pasienter med forsinket ventrikkeltømning gis intet per os etter kl.24.00. (f.eks. obstruktiv sykdom i øvre GI tractus, opiatavhengige smerter)

2. Elektive prosedyrer, barn.

Samme regler som for voksne, med følgende tillegg: Morsmelk kan gies inntil 4 timer før anestesistart. Medikasjon gies med inntil 1/2 glass vann (maks 75 ml).

3. Tyggegummi, drops, tobakk

Kan brukes inntil 2 timer før anestesien. Ved bruk av drops og tyggegummi operasjonsdagen må disse ikke svelges.

4. Strykning eller utsettelse av elektive inngrep.

Ved brudd på fasteregelen må anestesilegen vurdere hver pasient individuelt for å kunne gjøre justeringer som både ivaretar pasientens sikkerhet og behovet for smidig avvikling av operasjonsprogrammet. Det henvises til referansene nedenfor.

3. Øyeblikkelig-hjelp, voksne og barn.

Pasienten skal vurderes av anestesilege.

  • Hastegrad?
  • Tidspunkt/type siste måltid?
  • Smertedebut og intensitet?
  • Opiater?
  • Forventede intubasjonsvansker?

Mindre enn 4 timer mellom siste måltid og smertedebut er assosiert med økt ventrikkelinnhold.

Preoperativ ventrikkelaspirasjon skal kun utføres på indikasjon bestemt av anestesilege.
Prosedyren skal utføres på operasjonsstuen.

Indikasjoner: Ileus/subileus. Peritonitt med langvarig mage-tarm paralyse. Forventet intubasjonsproblem hos ikke fastende pasient. Større måltid siste 4 timer før symptomdebut.

Relative kontraindikasjoner: Redusert almentilstand.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder