Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge

NAF vedtok på høstmøtet i 2014 nye Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge. NSFLIS har vedtatt de samme retningslinjene.

LAST NED SISTE VERSJON:

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder