Sedasjonsgrader

Definisjon av sedasjonsgrader:

Utarbeidet av Camilla Arnesen og Johan Ræder for SLV terapiverksted 2003; “Sedasjon med benzodiazepiner ved tannbehandling.”

Våken sedasjon:

Kontrollert og svak reduksjon av bevissthetsnivå med intakte beskyttende reflekser som for eksempel hoste. Pasienten opprettholder selv frie luftveier og responderer på verbal og fysisk stimulering. Våken sedering kan graderes videre:

– Pasienten er våken hele tiden
– Pasienten småsover i perioder, men kan lett vekkes

Dyp sedering:

Redusert bevissthetsnivå ved delvis tap av beskyttende reflekser. Pasienten er ofte ikke i stand til å opprettholde frie luftveier hele tiden. Pasienten kan respondere på verbal eller fysisk stimulering.

Generell anestesi:

Tap av bevissthet og delvis eller totalt tap av beskyttende reflekser. Pasienten er ofte ikke i stand til å opprettholde frie luftveier.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder