Standard for intensivmedisin

STANDARD FOR INTENSIVMEDISIN

2. utgave

LEDELSE, ANSVAR, ORGANISERING OG UTFORMING M.M. AV INTENSIVAVSNITT

Utvalg oppnevnt av sentralstyret
i Den norske lægeforening
01.04.98

Gitt tilslutning av
Legeforeningens sentralstyre
03.04.2001

[Last ned dokument]

Innhold:

i. Innledning

1. Sammendrag

2. Definisjoner

3. Organisering og ledelse

4. Leder av intensivavsnitt – Kvalifikasjonskrav og oppgaver

5. Anbefalte kriterier for utforming av intensivavsnitt

6. Anbefalte kriterier for bemanning av intensivavsnitt

7. Anbefalte kriterier for utstyr

8. Krav til service og sykehusinfrastruktur

9. Inn- og utskrivningskriterier

10. Krav til dokumentasjon

11. Videre- og etterutdanning

12. Referanser

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder