Styret i Naf

Her finner du liste med kontaktdetaljer for de som sitter i styret i Naf. Ønsker du å se på tidligere styremedlemmer, kan du finne det her.

Her er informasjon om styrets sammensetning og kontaktinfo til styremedlemmene:

Siri Tau Ursin
Stavanger universitetssykehus
Leder

Jon Henrik Laake
Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Nestleder

Thomas Wilson
Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø
Sekretær

Skule Mo
St Olavs hospital, Trondheim
Kasserer

Anne Karin Rime
Sykehuset i Østfold
Medlemssekretær

Camilla Christin Bråten
Sykehuset Innlandet
Høstmøtesekretær

Anniken Haavind
Universitetssykehuset i Nord Norge, Tromsø
Styremedlem

NAForum-redaktør

Anne Berit Guttormsen
Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
E-post: naforum@nafweb.no

NAFWeb-redaktør

Skule Mo
St Olavs Hospital HF, Trondheim
E-post: webmaster@nafweb.no