Æresmedlemmer i NAF

Norsk anestesiologisk forening ved årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer som uttrykk for særlig påskjønnelse av verdifullt arbeide for faget eller foreningen. Ordningen ble foreslått av daværende leder i foreningen Reidar Hoff i 1981.

De to første æresmedlemmene var Åsmund Lærdal og Ivar Lund, begge ble utnevnt i 1981. Deretter ble Bjørn Lind foreningens neste æresmedlem, utnevnt i 1989. Ellen Lindbæk ble utnevnt i 1998.

Følgende medlemmer er æresmedlemmer i NAF (sortert alfabetisk på etternavn):

 

Breivik, Harald

– Gisvold, Sven Erik

– Gullestad, Signe

Lind, Bjørn

– Lindbæk, Ellen

– Sellevold, Olav

– Steen, Petter Andreas

 

 

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder