NARA

Anafylaksipakken

Nettverk for alvorlige allergiske reaksjoner under anestesi

Kontaktpersoner

Skjema for blodprøvetaking (pdf)

Skjema for kliniske opplysninger (pdf)

Pasienter, som av anestesilegen oppleves å ha en sannsynlig allergisk reaksjon, registreres ved at det taes primære blodprøver som analyseres med tanke på sTryptase, total IgE, spesifikt IgE mot suksameton og lateks. Hovedtyngden av disse primære blodprøvene analyseres ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus. Rekvirent får tilbakemelding både fra laboratoriet og fra NARAs leder (Anne Berit Guttormsen).

OBS! Blodprøven i forbindelse med reaksjonen må ikke taes for tidlig. Dette er et stadig tilbakevendende problem. Forvirringen ligger sannsynligvis i at denne prøven kalles “umiddelbar”. Denne prøven bør ikke taes før det har gått minst 1 time.

Anafylaksipakken

Anafylaksipakken

Gjør det lett for deg selv og dine kollegaer, lag en anafylaksipakke! Mange anestesiavdelinger har allerede tatt i bruk konseptet. Poenget er at alt skal være klart til blodprøvetaging, registrering og oppfølging, når du en gang i FRAMTIDEN opplever å anestesere en pasient som får et anafylaktisk sjokk.

ANBEFALT INNHOLD I ANAFYLAKSIPAKKEN
1. Informasjon som skisserer gjeldende retningslinjer
2. Akuttskjema (skjema for registrering av kliniske opplysninger)
3. Skademelding og bivirkningsmelding (SLV)
4. Rekvisisjoner (n=2, prøve etter 1 time, postoperativ prøve)
5. Blodprøveglass (6 gelrør, a 4 ml, 3 rør er merket 1 times prøve og 3 rør er merket postoperativ)
6. Adapter og spisser (1 til nytt innstikk, 1 til arteriekran)

Nøkkelen til at konseptet skal lykkes er at kollegiet er informert, og at det etableres et samarbeid med laboratoriet på det sykehuset du jobber. Innhold og plassering av anafylaksipakkene må tilpasses til lokale forhold.

TA PRØVER AV OG REGISTRER ALLE PASIENTER DU MISTENKER Å HA EN ALLERGISK REAKSJON UNDER ANESTESI, UAVHENGIG AV HVILKE INDUKSJONSMIDLER DU HAR GITT.


 Kontaktpersoner:

Bergen (Haukeland Uuniversitetssjukehus)
Anne Berit Guttormsen (leder) – anne.guttormsen@helse-bergen.no
Geert de Pater
Erik Florvaag

Trondheim (St Olavs Hospital)
Dagmar Mostad
Malcolm Sue Chu

Tromsø (UNN)
Lars Marius Ytrebø
Roald Bolle

Oslo (Ullevål Universitetssykehus)
Randi Støen
Villum Wilhelmsen

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder