Informasjon til pasienter som skal få anestesi

For å gjennomføre din planlagt operasjon/undersøkelse er det nødvendig med generell anestesi (narkose) eller annen form for bedøvelse. Til enkelte inngrep kan man bruke lokal eller regional anestesi, til andre er det nødvendig med generell anestesi.
Har man spesielle ønsker om type anestesi, kan dette diskuteres med anestesilege på forhånd.

Valg av type anestesi er også avhengig av om du:

 • har andre sykdommer eller plager
 • er allergisk
 • bruker medisiner eller naturpreparater
 • røyker eller drikker mye alkohol
 • er gravid
 • blør lett eller lett får blåmerker eller tidligere har hatt blodpropp
 • har problemer i nakken eller har vanskeligheter med å gape
 • er i dårlig form
 • har dårliige tenner, protese, bro(er)
 • har hatt anestesi tidligere og dine erfaringer med det
 • har nære familiemedlemmer som har hatt alvorlige komplikasjoner under operasjon/anestesi
 • har behov for spesiell smertelindring postoperativt.

Enhver form for anestesi og operasjon medføreren viss risiko for bivirkninger / komplikasjoner.
Vanlige og forbigående komplikasjoner eller plager etter anestesi:

 • tretthet eller slapphet og nedsatt konsentrasjonsevne
 • smerte og kvalme- dette forebygges i stor grad, og tilleggsmedikamenter kan gis
 • irritasjon etter intravenøs kanyle
 • heshet eller sår hals etter å ha hatt en tube i halsen
 • ryggsmerter etter epidural- eller spinal anestesi
 • prikking og nummenhet i et område som har vært lokal/regional bedøvd
 • stopp i vannlatingen etter spinal/epidural-anestesi, spesielt hos eldre menn

Sjeldent forekommende komplikasjoner etter anestesi:

 • hodepine etter spinalbedøvelse- går over etter som regel noen dager. Gode behandlingsmuligheter finnes
 • skade av nerver etter stikk eller trykk
 • stivhet (“stølhet”) i muskulaturen, i 1-2 dager etter visse typer generell anestesi
 • tannskader, spesielt hvis tennene er svake i utgangspunktet
 • hjerte- og/eller lungeproblemer, spesielt hvis man er hjerte- eller lungesyk, men også uten eksisterende sykdom i disse organer
 • blodpropp kan opptre i forbindelse med oppholdeteller etterpå
 • Komplikasjoner som alvorlig allergiske reaksjoner, hjertestans, hjerneskade og død svært sjeldne i forbindelse med moderne anestesi.

Alle som skal bedøves får snakke med anestesisykepleier eller anestesilege på forhånd.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder