Styremedlemmer 2010-2011

2010-2011
Per Meinich Leder
Signe Søvik Sekretær
Søren Pischke Kasserer
Lars Jacobsen Høstmøtesekretær
Marie Rønning Medlemssekretær
Håkon Trønnes Styremedlem og NAFWeb-redaktør

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder