Styremedlemmer 1996-1997

1996-1997
Kjellfrid Laugaland Leder
Jannicke Mellin-Olsen Nestleder
Eirik Søfteland Kasserer
Erik Hjelvin Sekretær
Geir Bjørsvik Styremedlem
Hans Hynne Styremedlem

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder