Styremedlemmer 2002-2003

2002-2003
Mårten Sandberg Leder
Eldar Søreide Nestleder
Kristin Sem Thagaard Kasserer
Anne Berit Guttormsen Sekretær
Jan Henrik Rosland Høstmøtesekretær
Elin Kryvi Medlemssekretær

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder