Styremedlemmer 2008-2009

2008-2009
Per Meinich Leder
Signe Søvik Sekretær
Søren Pischke Kasserer
Lars Jacobsen Høstmøtesekretær
Elin Storjord Medlemssekretær
Håkon Trønnes Styremedlem og NAFWeb-redaktør

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder