Styret 2014-2015

Leder

Håkon Trønnes
St Olavs Hospital, Trondheim
E-post: leder@nafweb.no

Nestleder

Oddvar Kvalsvik
Kirkenes sykehus
E-post: nestleder@nafweb.no
Kontakt for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget

Sekretær

Janne Roshauw
Sykehuset Bærum
E-post: sekretar@nafweb.no
Kontakt for Intensivutvalget

Kasserer

Eivinn Årdal Skjærseth
St Olavs Hospital, Trondheim
E-post: kasserer@nafweb.no
Kontakt for Akuttutvalget

Høstmøtesekretær

Håkon B. Abrahamsen
Stavanger Universitetssykehus
E-post: hostmote@nafweb.no
Kontakt for Forskningsutvalget

Medlemssekretær

Marit Bekkevold
Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
E-post: medlem@nafweb.no
Kontakt for Anestesiutvalget

Varamedlem

Marius Tjessem
Oslo universitetssykehus Ullevål
Kontakt for Smerteutvalget

NAForum-redaktør

Anne Berit Guttormsen
Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
E-post: naforum@nafweb.no

NAFWeb-redaktør

Håkon Trønnes
St Olavs Hospital HF, Trondheim
E-post: webmaster@nafweb.no

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder