Styremedlemmer 2014-2015

Her finner du liste med kontaktdetaljer for de som sitter i styret i NAF. Ønsker du å se på tidligere styremedlemmer, kan du finne det her.

 

Styret 2014-2015

Leder

Håkon Trønnes
St Olavs Hospital, Trondheim
E-post: leder@nafweb.no

 

Nestleder

Oddvar Kvalsvik
Kirkenes sykehus
E-post: nestleder@nafweb.no
Kontakt for Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget

 

Sekretær

Janne Roshauw
Sykehuset Bærum
E-post: sekretar@nafweb.no
Kontakt for Intensivutvalget

 

Kasserer

Eivinn Årdal Skjærseth
St Olavs Hospital, Trondheim
E-post: kasserer@nafweb.no
Kontakt for Akuttutvalget

 

Høstmøtesekretær

Håkon B. Abrahamsen
Stavanger Universitetssykehus
E-post: hostmote@nafweb.no
Kontakt for Forskningsutvalget

 

Medlemssekretær

Marit Bekkevold
Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
E-post: medlem@nafweb.no
Kontakt for Anestesiutvalget

 

Varamedlem

Marius Tjessem
Oslo universitetssykehus Ullevål
Kontakt for Smerteutvalget

 

NAForum-redaktør

Anne Berit Guttormsen
Haukeland Universitetssjukehus, Bergen
E-post: naforum@nafweb.no

 

NAFWeb-redaktør

Håkon Trønnes
St Olavs Hospital HF, Trondheim
E-post: webmaster@nafweb.no

 

Årsmøteinformasjon

I forberedelse til valg på årsmøtet vil følgende Google-dokument være i bruk: https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Alk2Jdoul9lEdHlGSkNHRVlRTXRpYXRUUzNSa2NiN1E&hl=en

Der finner du informasjon om de enkelte kandidater og personer som sitter i de enkelte utvalgene.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder