Abstraktene og frie foredrag – høstmøtets hjørnesteiner (NY FRIST!)

Anestesiologi innen den norske eller nordiske konteksten er et stor og mangfoldig fag som i senere år har utviklet seg til en av de største kliniske disiplinene. Faget hviler på fire søyler; anestesi til den operative virksomheten, intensivmedisin, akutt- og prehospital medisin og smertebehandling, noe som gjør at anestesileger arbeider bredt innenfor sykehusets vegger og har tilsvarende stort samarbeid med andre kliniske avdelinger.

Anestesilegen vet hva som skjer, er involvert i det meste, noe som krever et skjerpet , godt og oppdatert forhold til faget medisin. Derfor er høstmøtet svært viktig. Det er vår viktigste møteplass med fokus på fag i tillegg til at det er en viktig sosial møteplass for kollegaer. Under høstmøtet avvikles det frie foredrag, basert på innsendte abstrakter, hvor vi som kollegium skal vise hverandre hva vi er opptatt av. Vi skal utveksle erfaringer, presentere faglige utfordringer og problemstillinger og ikke minst bør forskningen som drives løftes fram og bli synlig i vårt kollegium. Målsettingen må være at alle som deltar på høstmøtet kan dra derfra med følelsen av å ha fått en god porsjon med faglig input. Abstraktene og de frie foredragene er derfor en av høstmøtets viktigste hjørnesteiner som vi kollektivt er ansvarlig for holder et godt faglig nivå.

Forskningsutvalget oppfordrer LIS og overleger til å sende inn abstrakt.

Forskningsutvalget ber videre om at forskere og stipendiater engasjerer seg og tar ansvar i formidling av egen forskning og sender inn abstrakt. Det er både mulig å presentere abstrakter som er presentert andre steder, samt presentere data som enda ikke er fullstendig ferdigstilt.

Ved innsending av abstrakt ber vi om at;

• Abstraktene er systematiserte med underkapitler. Kasuistikkene kan imidlertid ha en noe friere form.

• Abstraktene er godt språklig bearbeidet.

• Abstraktene fortrinnsvis leveres på norsk.

Tre abstraktpriser utdeles. 1) Beste kliniske studie 2) Beste kasuistikk 3) Åpen klasse.

Frist for innsendelse er abstrakt er 5. september 2014.

Lenke på NAFweb for nedlasting av MAL og informasjon om innsending av abstraktet er tilgengelig.

Vi sees i Bergen!

Hilsen Forskningsutvalget

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder