Abstraktpriser 2007

Følgende personer ble tildelt årets abstraktpriser fra forskningsutvalget:

Beste kliniske arbeid

Abstrakt nr 9 Abstrakt nr. 9 fikk pris for beste kliniske arbeid.
S.A Landsverk et al: Respirasjonsrelaterte variasjoner i blodtrykk og pulsoksymeter hos respiratorpasienter.
Vurdering: Metodisk godt gjennomført. Fint presentert. Potensiale for videreutvikling i klinisk praksis.

 

Beste eksperimentelle arbeid

Abstrakt nr 25 Abstrakt nr. 25 fikk pris for beste eksperimentelle arbeid.
Øyvind Sverre Svendsen et al.: Insulin påvirker bindevevstrykk og kapillær albuminlekkasje.
Vurdering: Metodisk godt eksperimentelt arbeid. Klinisk relevante problemstillinger. Originalitet i tankegodset!

 

Beste kasuistikk

Abstrakt nr 27 Abstrakt nr. 27 fikk pris for beste kasuistikk.
B. Morisbak et al.: Målinng av valproat under hemofiltrasjon. Et eksempel på endret farmakokinetikk ved kritisk sykdom.
Vurdering: Kasuistikken belyser et viktig prinsipp vedr. endringer i farmokokinetikken hos kritisk syke pasienter som behandles med hemofiltrasjon. Kasus er fint presentert.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder