Abstraktpriser 2009

Det deles ut tre abstraktpriser på høstmøtet hvert år. Abstraktprisene i år gikk til:

Benjamin Storm, St Olavs Hospital

Søren Pischke, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet

Harald Lenz, Oslo universitetssykehus Ullevål

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder