Akuttfunksjon i lokalsykehus forutsetter anestesileger

Det understreket Legeforeningen i en høring i Stortingets helse- og omsorgskomité denne uken.

Legeforeningen er kjent med at man i forbindelse med nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) skal utrede minstekrav til funksjoner i lokalsykehus. I stortingsmeldingen om planen inngår ikke akuttfunksjon med anestesilege i dette minstekravet. – Legeforeningen advarer på det sterkeste mot en slik modell, sier president Torunn Janbu. – Det er ikke mulig å drive god akuttmedisinsk behandling i dag uten tilstedeværelse av anestesilege.

Les mer om Stortingshøringen på Legeforeningens nettsider.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder