Avgjørelse i tilsynssak

Saken gjelder hypoxisk hjertestans i forbindelse med intubering i tilknytning til tonsillektomi à chaud (fjernelse av mandlene i det akutte infeksjonsstadiet) den 10. september 2011 ved Akershus universitetssykehus HF.

Du kan lese hele avgjørelsen her:

http://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynssaker/Avgjorelse-i-tilsynssak-brudd-pa-helselovgivningen/

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder